I
ㄒ〡
〔《廣韻》許吉切, 入質, 曉。 〕
笑聲。
秦觀 《品令》詞之二: “簾兒下時把鞋兒踢, 語低低, 笑咭咭。”
李漁 《秦淮健兒傳》: “父兄恐顛仆, 莫敢如何, 但咭咭笑。”
陳殘雲 《沙田水秀》: “ 金女 咭咭的笑了起來。”
II
ㄐ〡
1.象聲詞。 鳥叫聲。
魏巍 《山雨》: “誰知伸手一抓, 那惡鷹脖子挺起, 咭咭亂叫。”
2.見“ <<咭啈>> ”。
3.見“ <<咭溜搭剌>> ”。

. 1975—1993.

Look at other dictionaries:

 • — jī (1) 同 叽 [chirp]。 如: 咭聒(嘟囔; 唠叨); 咭咭汩汩(咕咕哝哝); 咭咭聒聒(嘟嘟囔囔); 咭咶(说话絮叨, 喋喋不休) (2) 语气词。 表示鄙夷 [eh]。 如: 咭啈(瞒哄, 欺骗); 咭溜搭剌(极偏僻的角落) …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: ji 解释: 见“咭当当”、 “咭叮当”、 “咭咭呱呱”、 “咭吱咯吱”等条。 …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:ji 見“咭噹噹”﹑“咭叮噹”﹑“咭咭呱呱”﹑“咭吱咯吱”等條。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — I jī (1) ㄐㄧˉ (2) 古同 叽 , 象声词。 与其他词连用, 形容金属的撞击声。 (3) 郑码: JBJ, U: 54AD, GBK: DFD2 (4) 笔画数: 9, 部首: 口, 笔顺编号: 251121251 II xī (1) ㄒㄧˉ (2) 笑的样子。 (3) 郑码: JBJ, U: 54AD, GBK: DFD2 (4) 笔画数: 9, 部首: 口, 笔顺编号: 251121251 III qià (1) ㄑㄧㄚˋ (2) 鼠叫。 (3) 郑码: JBJ,… …   International standard chinese characters dictionary

 • 咭咭噥噥 — (咭咭噥噥, 咭咭哝哝) 小聲說話、吵鬧。 借指言語上的爭執。 丁玲 《母親》三: “我們從來不清楚這邊的事, 只看見她常常回來, 不過以為兩口子許有點小咭咭噥噥。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 咭咭哝哝 — (咭咭噥噥, 咭咭哝哝) 小聲說話、吵鬧。 借指言語上的爭執。 丁玲 《母親》三: “我們從來不清楚這邊的事, 只看見她常常回來, 不過以為兩口子許有點小咭咭噥噥。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 咭哩咕噥 — (咭哩咕噥, 咭哩咕哝) 形容低聲說話。 丁玲 《夢珂》: “兩人儘着咭哩咕噥, 在 夢珂 卻像催眠一樣, 慢慢的也就睡着了。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 咭哩咕哝 — (咭哩咕噥, 咭哩咕哝) 形容低聲說話。 丁玲 《夢珂》: “兩人儘着咭哩咕噥, 在 夢珂 卻像催眠一樣, 慢慢的也就睡着了。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 咭咭呱呱 — 亦作“咭咭刮刮”。 形容大聲說笑。 《紅樓夢》第七十回: “﹝ 寶玉 ﹞這日清晨方醒, 只聽外間屋內咭咭呱呱, 笑聲不斷。” 《官場現形記》第四五回: “只聽得岸上咭咭呱呱的, 一片說笑之聲。” 茅盾 《疲子》: “ 阿繡 是頂愛說話, 一天到晚咭咭刮刮只有她一張嘴。” 王統照 《雪後》: “那些小孩子也咭咭呱呱地隨在他身後亂說。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 咭咕 — 嘟噥;低聲說話。 《老殘游記》第二回: “那婦人牽了孩子, 嘴裏不住咭咭咕咕的罵着, 就回去了。” 丁玲 《夢珂》: “室內三個五個人一起的在輕聲的咭咕着, 抱怨着, 咒罵着。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.